G suite sv

32% av företag har förlorat data i molnet

Skydda ditt företags kritiska data på Google G Suite

Priserna börjar på 3,99 eur / mont per användare. Inklusive Gmail, Google Drive och Team Drive

Varför skydd?

Ingen inbyggd säkerhetskopiering

 

G Suite erbjuder ingen annan inbyggd säkerhetskopiering än en tidsbegränsad papperskorg och versionshistorik. Detta medför potentiella säkerhetsrisker.

Ransomware

Ransomware kan kryptera alla dina molnfiler. Filsynkroniseringsprogram gör scenariot ännu värre.

Serviceavbrott

 

När G Suite har tekniska problem kan du logga in på Nexetic portal och få tillgång till information.

End User Mistakes

Nästan 60% av dataförlust på molnet beror på slutanvändarfel. Oavsiktliga filborttagningar och oönskade ändringar i delade filer kan orsaka stora skador.

GDPR

All information säkerhetskopieras och lagras i EU. Du kan återställa data snabbt och säkert.
Email Archive
Skadlig borttagning av data är ett vanligt problem. Du vet inte heller när du behöver återhämta ett gammalt e-postmeddelande för rättsliga ärenden. 

One-click configuration

Du kan skydda ditt moln snabbare än du tror.

Lätt att börja

Du behöver inte installera någon programvara. Med ett klick på en knapp kan du aktivera säkerhetskopiering för alla användare och all data på G Suite.

Oavbruten och Automatisk

All din information är skyddad 24/7

Säkerhetskopiering är oavbruten, all din data skyddas alltid och överallt.

Oavbruten säkerhetskopiering

Säkerhetskopiering är oavbruten, all din data skyddas alltid och överallt. Automatisk säkerhetskopiering två gånger om dagen.

Tillgång &

Återställ

Återställ till din dator. Återställ till moln.

Du kan återställa data till din dator eller tillbaka till G Suite-miljö.

Du kan resa i tiden.

Du kan också komma åt och återställa tidigare versioner, även raderade e-post och filer.

Fristad för data

Data lagras i Europa

åra datacenter ligger i Europa. All data krypteras innan den överförs från G Suite till Nexetic. All data förblir krypterad I datacenter och under överföring. Information krypteras automatiskt av kundspecifik krypteringsnyckel. Endast du kan komma åt och återställa din data

Centraliserad kontroll

Problemfritt underhåll

Du kan se alla ditt företags datorer från Shield Backup-portalen. Du kan till exempel övervaka säkerhetskopiering och addera nya användare.

Du kan logga in med G Suite-uppgifter. Även alla behörigheter är härskade från G Suite.

 

Hanterar du Service Provider och vill erbjuda G Suite backup till dina kunder? Inga problem, vi stöder miljön för flera gäster.

Priser

Shield Backup G Suite

Shield Backup G Suite

3
99
månatligen
 • Gmail säkerhetskopiering
 • Google Drive säkerhetskopiering
 • Team Drive säkerhetskopiering
 • 50 GB kapasitet per användare
 • Delad diskutrymme för alla användare

Extra diskutrymme

Delat diskutrymme mellan varje användarkonto

 

Extra diskutrymme behövs endast om licensernas kapacitet inte räcker till. Vanligtvis behöver kunderna inte extra diskutrymme.

 • Säkerhetskopiering av e-post
 • Kontaktbackup
 • Kalenderbackup
 • Google Drive-säkerhetskopiering
 • Team Drive-backup
 • Stegvis säkerhetskopiering
 • Ett klick-återställning
 • Helt automatisk säkerhetskopiering
 • Kontinuerlig säkerhetskopiering
 • Centraliserad förvaltning
 • Full och resolut säkerhetskopiering
 • Full och resolut återställning
 • Versionshistorik
 • Sökbaserad återställning
 • Självbetjäningsåterställning
 • Administratör initierad återställning
 • Arkivering
 • 256 bit AES kryptering
 • Användarspecifika krypteringsnycklar
 • Revisionslogg
 • Tvåstegs verifiering
 • Logga in med G Suite-uppgifter eller egna uppgifter
 • Tillstånd härrörde från G Suite
 • Datacenter är certifierade av TÜV som TSA (Technical Supervisory Association). Högt tillgängliga TIER III-anläggningar.
 • All information finns i EU
 • Stöder följande webbläsare: Chrome, IE, Edge, Firefox, Safari
 • Kräver ingen programinstallation

Påbörja gratis provperiod

The most advanced and innovative backup program protects your data easily and securely.